Naslovna

O nama

CaMLA ispiti

Online nastava

Kursevi

Kontakt

CILS i CELI ispiti

Predstavljaju sertifikate o poznavanju italijanskog jezika kao stranog, prihvaćeni su od strane italijanske vlade a organizuje ih Univerzitet za strance u Sijeni i u Perudji.

CILS (Certificate of Knowledge of Italian as Foreign Language) ispit pokriva nivoe od 1 do 4 svaki od kojih podrazumeva progresivno viši nivo lingvističke i sposobnosti komunikacije.

Svaki nivo CILS ispita je nezavisan i kompletan - diploma svakog od nivoa odslikava stepen jezičke sposobnosti koji odgovara odredjenom profesionalnom, socijalnom i obrazovnom kontekstu.

Ispit se sastoji od 5 sekcija koje testiraju veštine:

 • Slušanja
 • Čitanja
 • Analize komunikacijskih struktura
 • Pisanja
 • Govora

Ko može da pristupi polaganju?

Ove ispite mogu da polažu svi strani državljani, italijanski državljani sa prebivalištem u inostranstvu i strani imigranti koji žive u Italiji.

Ne postoje ograničenja u pogledu godišta kandidata, takodje kandidati nisu u obavezi da poseduju odredjeno formalno obrazovanje niti diplome kako bi pristupili polaganju ovih ispita.

Ako kandidat želi da polaže ispit višeg nivoa , nije neophodno da je prethodno položio niži nivo ispita.

U pogledu pripreme za ove ispite ona ne podrazumeva praćenje odredjenog specijalizovanog programa te se kandidat može uspešno pripremiti prateći program i gradivo koje je najprikladnije zahtevima odredjenog nivoa znanja, a pored osnovne literature kursa u pripremi se koristi dodatni materijali u vidu vežbanja simulacije ispita.

Kome je ispit namenjen?

 • Studentima italijanskog jezika
 • Onima koji koriste italijanski jezik za potrebe posla
 • Onima koji žele da provere svoje znanje italijanskog jezika

Nivelacija ispita:

 • Prvi nivo podrazumeva da je kandidat sposoban da komunicira u svakodnevnim situacijama
 • Drugi i treći nivo omogućavaju kandidatima da se upišu na univerzitete u Italiji bez polaganja ulaznog testa provere znanja jezika

Strani studenti koji poseduju nivo 3 ili 4 mogu da dobiju dodatne poene pri upisu na univerzitete.

 • Četvrti nivo ukazuje na visok stepen komunikacijskih veština koje strani govornik treba da poseduje kako bi koristio italijanski jezik u profesionalnom okruženju

Mnoge italijanske kompanije koje posluju u inostranstvu a koje žele da zaposle strance , ili strane kompanije koje posluju sa Italijom zahtevaju da njihovi zaposleni poseduju CILS sertifikate nivoa koji odgovara prirodi i zahtevima posla koji obavljaju.

Rezultati ispita

Svi ispiti su kreirani i procenjeni od strane ispitnog centra u okviru Univerziteta za strance u Sijeni, a u skladu sa standardima utvrdjenim od strane Saveta Evrope.

Svaka od ukupno 5 sekcija na ispitu nosi 20 poena, a minimalni broj poena koje kandidat treba da osvoji u svakoj sekciji iznosi 11 poena. Maksimalan broj poena koji kandidat može da osvoji je 100 poena, a najniži prolazni rezultat je 55 poena. U slučaju da kandidat ne položi samo neke delove ispita, nije u obavezi da ponovo polaže ceo ispit, već upravo samo te delove. Delovi ispita koje je kandidat položio su validni godinu dana od datuma prvog ispita.

Ispitni centri

Izvan Italije ispit se može polagati pri italijanskim centrima kulture. U Italiji ispit se organizuje pri Univerzitetu za strance u Sijeni kao i ispitnim centrima u Italiji. CILS ispiti se mogu polagati 2 puta godišnje – početkom juna i decembra i polažu se istog dana u svim ispitnim centrima.

Certificate of knowledge of the Italian Language (CELI)

Univerzitet za strance u Perudji, pod okriljem ALTE organizacije (Association of Language Testers in Europe) nudi polaganje medjunarodno priznatih ispita na 5 nivoa jezičke kompetencije.

Svi ispiti se polažu od novembra do juna u centrima u Italiji i u inostranstvu.

Ispiti nivoa 1 i 2 se sastoje od 4 sekcije koje testiraju veštine:

 • Slušanja
 • Čitanja
 • Pisanja
 • Govora

Dok ispiti nivoa od 3 do 5 pored navedenih sekcija uključuju i sekciju – analiza strukture.

Prema Zajedničkom evropskom okviru za jezike opis svakog od nivoa CELI ispita je sledeći:

 • NIVO 1 - Ovaj test testira znanje kandidata na osnovnom nivou koji podrazumeva snalaženje u osnovnim, svakodnevnim govornim situacijama
 • NIVO 2 - Na ovom nivou znanja kandidati treba da pokažu jezičke sposobnosti koje će im omogućiti da se snalaze u osnovnim socijalnim situacijama i funkcionišu u sredini gde se govori italijanskim jezikom
 • NIVO 3 - Ovaj test testira znanje italijanskog jezika na srednjem nivou. Kandidati moraju da poseduju jezičke veštine neophodne da bi rešavali svoje radne i druge zadatke te samostalno učestvovali u konverzaciji vezanoj za njihovo svakodnevno privatno i poslovno delovanje
 • NIVO 4 - Ovaj ispit testira poznavanje jezika na naprednom nivou. Kandidati moraju da poseduju veštine neophodne da se potpuno integrišu u italijansku jezičku sredinu na svim poljima delovanja, te budu u stanju da studiraju i snalaze se u akademskom okruženju
 • NIVO 5 - Ovaj ispit testira poznavanje jezika na visokom naprednom nivou. Kandidati moraju da poseduju sve 4 jezičke veštine na najvišem akademskom nivou, te budu u stanju da deluju na svim profesionalnim i socijalnim poljima

Škola stranih jezika Smiley uspešno priprema kandidate za polaganje ovih medjunarodno priznatih ispita koristeći najsavremeniju literaturu te inovativan pristup u podučavanju.

Trajanje i nastavni plan pripreme za ove ispite zavise od nivoa ispita koji bi kandidat želeo da polaže, te se fond časova pripreme kreće od 15 do 30 dvočasa. Grupe su manje a pristup poluindividualni . Moguće je pratiti nastavu individualno ili u grupama.

Upis na ove kurseve je tokom cele godine!

upis novih kandidata online kursevi kursevi za decu

Kontakt info

 • Jurija Gagarina 229
  TC ENJUB, Blok 45 I sprat
  srednji deo, lokali 252 i 267
 • 064.236.01.65
 • Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Uslovi korišćenja sajta

Vlasnik domena www.skolastranihjezika-smiley.edu.rs je Škola stranih jezika Smiley - Novi Beograd. Sadržaji, informacije i fotografije, prikazani na sajtu, ukoliko nije drugačije navedeno, su takodje vlasništvo Škole stranih jezika Smiley - Novi Beograd. Nosilac autorskih prava opštih i informativnih materijala, predstavljenih na sajtu, je Škola stranih jezika Smiley - Novi Beograd.